Seuraava haku kansainväliseen CEMS MIM -ohjelmaan lähestyy!

CEMS, The Global Alliance in Management Education, on maailman johtavien kauppakorkeakoulujen, monikansallisten yritysten ja järjestöjen strateginen yhteenliittymä. Kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat voivat hakea arvostettuun CEMS Master’s in International Management (MIM) -ohjelmaan, joka suoritetaan tavallisen maisteriohjelman ohella. CEMS MIM koostuu CEMS-kursseista, laajasta yritysprojektista, kansainvälisestä harjoittelusta ja työelämän käytännön taitoja opettavista seminaareista. Puolet CEMS MIM -vuodesta vietetään toisessa CEMS-koulussa. 97 % CEMS-opiskelijoista ovat valmistuessaan töissä tai jatkavat opintojaan. CEMS-opiskelijana sinusta tulee maailmanlaajuisen CEMS-yhteisön elinikäinen jäsen, johon kuuluu jo lähes 16.000 alumnia ympäri maailman.

CEMS MIM hakuinfo ja kyselytilaisuus (verkossa): 3.11. klo 15-16 ja 11.11. klo 9-10.

Ilmoittautuminen: https://my.surveypal.com/CEMS-Application-Info-2020

Seuraava haku CEMS MIM (66 op) -ohjelmaan: 16.11.-18.12.2020 (12:00). Lisätietoja

Lisäksi CEMS MIM sisältyy Global Management -maisteriohjelman opintoihin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Lisätietoja

Seuraava haku Global Management / CEMS -maisteriohjelmaan (120 ECTS):

Joulukuu 1, 2020 – Tammikuu 4, 2021. Lisätietoja

Lisätietoja saat myös alla olevista osoitteista tai ottamalla yhteyttä CEMS-toimistoon (cems@aalto.fi):

Följande ansökan till det internationella CEMS MIM-programmet närmar sig!

CEMS, The Global Alliance in Management Education, är en strategisk sammanslutning av världens ledande handelshögskolor, multinationella företag och organisationer. Alla studerande vid Aalto-universitetet kan söka till det ansedda programmet CEMS Master’s in International Management (MIM) som genomförs vid sidan av ett vanligt magisterprogram. CEMS MIM består av CEMS-kurser, ett omfattande företagsprojekt, internationell praktik och seminarier som lär ut praktiska färdigheter för arbetslivet. Hälften av CEMS MIM-året tillbringas vid en annan CEMS-högskola. 97 % av CEMS-studerande är i arbetslivet eller fortsätter sina studier när de utexamineras. Som CEMS-studerande blir du livslång medlem av den världsomspännande CEMS-gemenskapen, som redan består av nästan 16 000 alumner runt om i världen.

Ansökningsinfo och frågetillfälle för CEMS MIM (på nätet): 3.11 kl. 15–16 och 11.11 kl. 9–10.

Anmälan: https://my.surveypal.com/CEMS-Application-Info-2020

Nästa ansökan till CEMS MIM-programmet (66 sp): 16.11–18.12.2020 (12.00). Tilläggsinformation.

CEMS MIM är dessutom en del av magisterprogrammet Global Management vid Aalto-universitetets handelshögskola. Tilläggsinformation.

Följande ansökan till magisterprogrammet Global Management/CEMS (120 ECTS):

1 december 2020–4 januari 2021. Tilläggsinformation.

Tilläggsinformation får du från webbadresserna nedan eller genom att ta kontakt med CEMS-kontoret (cems@aalto.fi):

Next application period to the international CEMS MIM programme approaches!

CEMS, The Global Alliance in Management Education, is a strategic alliance of the world’s leading business schools, multinational companies and NGOs that jointly provides the highly-ranked CEMS Master’s in International Management (MIM) programme. At Aalto, all students have the opportunity to apply to this programme to be completed in parallel with their regular Master’s studies. CEMS MIM includes exclusive and elective courses, an extensive business project, an international internship, and seminars familiarizing the students with skills required in working life. Half of the CEMS MIM year is spent in another CEMS school. 97 % of CEMS graduates are employed or continuing their studies upon graduation, and as a CEMS student you become a life-long member of the alliance with currently close to 16 000 alumni working all over the world.


CEMS MIM application information and Q&A sessions (online): 3.11. at 15-16 and 11.11. at 9-10.

Please register here: https://my.surveypal.com/CEMS-Application-Info-2020

Next application round to the CEMS MIM (66 ECTS):

November 16 – December 18, 2020 (12:00 noon). More info.

In addition, CEMS MIM is also tied to the Global Management Master's Programme at Aalto University School of Business. 

Next application round to the MSc in Global Management / CEMS (120 ECTS):

December 1, 2020 – January 4, 2021. More info.

For more information see below or contact CEMS Programme Managers (cems@aalto.fi):