Sivuainehaku ARTSissa suoritettaviin sivuaineisiin 15.10.-30.10.2020

Seuraaviin ARTSin sivuiaineisiin järjestetään haku syksyllä: 

Hakuaika on 15.10.-30.10. Katso tarvittavat hakudokumentit ja tarkat hakuohjeet Inton sIvuaineoppaasta. Muistathan päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) etukäteen. Tarvitset sitä hakemuksen liitteenä. 

Ansökan till biämnen vid ARTS 15.10­−30.10

Ansökan till följande biämnen vid ARTS sker på hösten:

Ansökningstiden är 15.10−30.10. Krav på ansökningsdokument och närmare anvisningar finns i Intos biämnesguide. Kom ihåg att uppdatera din individuella studieplan (ISP) på förhand. Den individuella studieplanen ska bifogas till ansökan.

Application period for ARTS minor studies Oct 15th to 30th

The next ARTS minors are available for applications this application round: 

The application period is from 15th to 30th Oct. See the required documents and specific instructions for applying in Minor Guide in Into. Remember to update your personal study plan (PSP) beforehand. You will need it as an appendix in your application.