Sisussa käyttökatko ti 6.4. klo 17.00

Sisussa on käyttökatko tiistaina 6.4.2021 klo 17.00 alkaen. Käyttökatko kestää arviolta 1-4 tuntia. Katkon aikana Sisu (sisu.aalto.fi) ei ole toiminnassa, eikä sinne voi kirjautua. Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Käyttökatkon aikana Sisu päivitetään versioon 2.1. Huomioikaa, että versiossa 2.1 tulevat opiskelijan uudet toiminnallisuudet (varmennettu opintosuoritusote ja ilmoittautumiskriteereihin tehty parannus) eivät ole vielä opiskelijoiden käytössä Sisussa. Toiminnallisuudet tulevat käyttöön vasta elokuussa 2021.

Avbrott i Sisu tis 6.4. kl. 17.00

På tisdag 6.4.2021 hålls ett avbrott i Sisu kl. 17.00. Avbrottet pågår i 1-4 timmar. Under avbrottet är Sisu (sisu.aalto.fi) ur bruk och det är inte möjligt att logga in i systemet. Vi beklagar eventuella olägenheter avbrottet medför.

Under avbrottet updateras Sisu från version Sisu 2.0 till Sisu 2.1. Vänligen notera, att de nya funktionerna i Sisu 2.1 för studenterna (elektroniskt verifierat prestationsutdrag och förbättringar i kriterierna i kursänmälan) inte är i bruk ännu. Funktionerna tas i bruk i augusti 2021.

Maintenance break in Sisu on Tue 6 April from 5.00 p.m.

There will be a maintenance break in Sisu on Tuesday April 6, from 5.00 p.m. onwards. The maintenance break will take 1-4 hours. During the break Sisu (sisu.aalto.fi) won't be in use and the users won't be able to log in. We are sorry for the inconvenience.

During the maintenance break Sisu will be updated to Sisu 2.1 version. Please note that the new functionalities for students (digitally verified transcript and improvements made to course registration criteria) are not in use yet. The usage will start in August 2021.