Kauppakorkeakoulussa on parhaillaan käynnissä tutkinto-ohjelmien uudistus. Kuluvana vuonna (2021) valittiin maisteritason valinnassa viimeisen kerran uudet opiskelijat maisteriohjelmaan Management and International Business (MIB). Syksystä 2022 lähtien nykyinen MIB-ohjelma jakautuu kahteen tarkemmin eriytyneeseen uuteen maisteriohjelmaan:


(1) People Management and Organizational Development ja

(2) Strategic Management in a Changing World.

Tietoa uusista ohjelmista julkaistaan aalto.fi, ja tarkemmat sisällölliset kuvaukset keväällä 2022 into.aalto.fi.


Miten tämä vaikuttaa nykyisten MIB-ohjelmassa olevien opiskelijoiden opiskeluun ja opintoihin?

MIB-ohjelman opiskelijoilla on kaksi vaihtoehtoa:

  1. Valmistua nykyisestä MIB-ohjelmasta. Ohjelman nykyinen opetussuunnitelma on voimassa 2021-2022 muutoksitta ja MIB-ohjelmasta voi valmistua 31. heinäkuuta 2024 saakka. Ohjelmaan on jatkossa tulossa kurssimuutoksia uusien ohjelmien myötä, mutta uudella kurssitarjonnalla halutaan taata, että nykyistä MIB-ohjelmaa vastaavat oppimistavoitteet saavutetaan. Jotkut MIB-ohjelman nykyisistä kursseista tulevat säilymään uusissa ohjelmissa, kun taas jotkut kursseista korvataan uusien ohjelmien kursseilla. Kurssien sisällöistä on saatavilla yksityiskohtaisempaa tietoa keväällä 2022.
  2. Syksystä 2022 lähtien opiskelija voi halutessaan siirtyä suoraan jompaankumpaan uuteen maisteriohjelmaan. Siirtyminen ei kuitenkaan ole mahdollista lukuvuoden 2021-2022 aikana. Monet kahden uuden ohjelman peruskursseista tulevat olemaan samoja tai vastaavia kuin nykyisessä MIB-ohjelmassa. Näin ollen valmistuminen MIB-ohjelmasta lienee monelle opiskelijalle suotavampi vaihtoehto.


Mitä tämä tarkoittaa kandidaattiopiskelijoille, jotka suunnittelevat jatkamista MIB-ohjelmassa?

Kandidaattiopiskelijat, jotka valmistuvat 31.7.2022 mennessä, voivat jatkaa opintojaan MIB-ohjelmassa. Kandidaattiopiskelijoilla, jotka suunnittelevat jatkavansa MIB-ohjelmaan, on kolme vaihtoehtoa kandidaatin tutkinnon valmistumisajankohdasta riippuen:

  1. Erityisesti kauppatieteiden kandidaatiksi viimeistään 31. heinäkuuta 2021 valmistuvat voivat jatkaa maisteriopintojaan MIB-ohjelmassa, jolloin ohjelmasta on riittävästi aikaa valmistua. Ks. ensimmäisen kappaleen kohta 1.
  2. Keväällä 2022 valmistuvat ja MIB-ohjelmassa maisteriopintojaan jatkavat voivat halutessaan siirtyä jompaankumpaan uuteen ohjelmaan. Ks. ensimmäisen kappaleen kohta 2. MIB-ohjelmasta on kuitenkin mahdollista valmistua 31. heinäkuuta 2024 saakka.
  3. Elokuussa 2022 tai sitä myöhemmin valmistuvat valitsevat jommankumman uusista maisteriohjelmista.


Tutkinto-ohjelmien uudistus jatkuu vielä keväällä 2021 ja lukuvuonna 2021-2022. Enemmän tietoa uusista ohjelmista ja kurssimuutoksista tullaan julkaisemaan osoitteissa aalto.fi ja into.aalto.fi.