På svenska | In English

Aalto-yliopiston vahva halu kannustaa ja mahdollistaa yhä useampia opiskelijoita tarttumaan vaihto-opiskelun tarjoamiin mahdollisuuksiin työelämässä tarvittavien taitojen kehittämiseksi näkyy uusissa, opiskelijoiden kanssa yhteistyössä parannetuissa Aallon kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteissa. Periaatteita, terminologiaa ja ohjeita on yhtenäistetty ja selkeytetty koulujen välillä, vaihtoon hakemisen kynnyksiä on madallettu ja hakijoiden välistä tasavertaisuutta parannettu entisestään.

Uudet periaatteet astuvat voimaan 1.8.2021 ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran tekniikan alan Japani-haussa marraskuussa 2021 lukuvuodeksi 2022-2023 vaihtoon hakevien kohdalla. 

Tässä muutamia poimintoja uudistuksista: 

Jatkossa vaihtohaun päävalintakriteeri on kaikilla aloilla nimeltään opintomenestysindeksi (ent. tunnusluku). Indeksin laskennassa huomioidaan jatkossakin opiskelijan opintopisteet ja keskiarvo suhteessa läsnäololukukausiin, mutta tarkka laskentatapa vahvistetaan mahdollisimman pian opintotietojärjestelmän vaihdon jälkeen lukuvuoden 2021-2022 alussa. 

Nämä uudistukset koskevat Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden opiskelijavaihtoa (kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa suorittavia, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) osalta myös tohtoriopiskelijoita). Kauppakorkeakoulun International Business -ohjelmassa (Mikkelin kampus) sekä CEMS-ohjelmassa periaatteita noudatetaan soveltuvin osin.  

Voit kysyä tarkemmin myös oman koulusi vaihtoasioiden koordinaattorilta. Yhteystiedot täällä.