Suomeksi | In English

Aalto-universitetet har en stark vilja att uppmuntra ännu fler studenter att utnyttja de möjligheter som utbytesstudier erbjuder och ger med tanke på utveckling av de färdigheter som man behöver i arbetslivet. Dessa målsättningar är synliga i de nya principer för internationellt studentutbyte, som har förbättrats i samarbete med studenterna. Principerna, terminologin samt anvisningarna har gjorts tydligare och mer likriktade mellan de olika Aalto högskolor, trösklar för att söka till utbyte har försminskats och likvärdigheten mellan de sökande har förbättrats ännu mer.

De nya principerna träder i kraft 1.8.2021 och de tillämpas för första gången vid tekniska högskolors ansökan till Japan i november 2021 för de som ansöker om utbytesplats för läsåret 2022–23.   

Nedan några utdrag från de nya principerna: 

I fortsättningen är det huvudsakliga kriteriet för studenturvalet för internationella utbyten inom alla studieområden studieframgångsindexet (f.d. jämförelsetalet). Vid räkningen av indexet kommer vi fortfarande att ta alla studiepoäng samt medeltalet i beaktande i förhållande till närvaroterminer, men den exakta formeln kommer att bekräftas så fort som möjligt efter att studieregistersystemet har ändrats från Oodi till Sisu i början av läsåret 2021–22 

Dessa förnyelser berör Aalto-universitetets grundexamensstuderandes studentutbyten (kandidat och/eller magisterstuderande, för ARTS del även forskarstuderande). För Handelshögskolas International Business programmets (Campus i St. Michel) och CEMS-programmets del följs dessa principer i tillämpliga delar. 

Aalto-universitetets principer för internationellt studentutbyte i sin helhet  ska publiceras i augusti.

Om du har frågor kontakta gärna din egen högskolas utbyteskoordinator. Kontaktuppgifter hittar du i Into.