Kotimaisten kielten osaamista vahvistetaan kansallisessa yhteistyössä

Aalto-yliopisto edistää kotimaisten kielten oppimista osana laajempaa kansainvälistymisohjelmaa ja sen Talent boost -kokonaisuutta.

Talent boost -kokonaisuudessa kehitetään useamman yliopiston ja korkeakoulun yhteisenä toteutuksena koko korkeakoulukenttää palvelevia toimenpidekokonaisuuksia, joilla vahvistetaan kansainvälisten opiskelijoiden yhteyksiä työelämään ja parannetaan näin muun muassa heidän edellytyksiään työllistyä Suomeen.

Lue lisää >>

Kunskaper i de inhemska språken stärks via internationellt samarbete

Aalto-universitetet främjar inlärningen av de inhemska språken som en del av Talent boost-helheten inom ett bredare internationaliseringsprogram.

Inom ramarna för Talent boost-helheten utvecklar flera universitet och högskolor tillsammans åtgärdshelheter som tjänar hela högskolevärlden. Åtgärderna ska stärka internetionella studerandes kontakter till arbetslivet och därmed bland annat förbättra deras förutsättningar att få sysselsättning i Finland.

Läs mer >>

Proficiency in Finland’s languages strengthened in national collaboration

Aalto University is promoting the learning of the national languages of Finland – Finnish and Swedish – as part of a broader programme for internationalisation and its Talent Boost programme.

Several universities and higher education institutions are working together in Talent Boost to create action programmes to serve the entire field of higher education. A goal is to build on the strengths of international students’ contacts to Finnish working life and thereby enhance their employment possibilities in Finland.

Read more >>