Työskentelyn oman alan tehtävissä kesällä voi hyödyntää opinnoissa. Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija saa opintopisteitä suorittamalla oman alan työharjoittelua ja palauttamalla harjoitteludokumentit ohjeiden mukaisesti seuraavan lukukauden alkuvaiheessa.

Harjoittelukurssit sijoittuvat tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Harjoittelun laajuus sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa Insinööritieteiden korkeakoulussa on enintään 5 op.  Kandidaattiharjoittelusta löydät lisätietoa kurssikoodilla ENG-A2000 (Harjoittelu insinööritieteissä) ja maisteriharjoittelusta kurssikoodilla ENG-E1010 (Practical training).

Mikäli  olet valmistumassa kesän aikana ja palautat harjoitteludokumentit 31.7.2021 mennessä, olethan yhteydessä oppimispalveluihin (studies-eng@aalto.fi). Kesän aikana palautettuja harjoitteludokumentteja ei sitouduta tarkistamaan kuukauden kuluessa niiden jättämisestä ilman erityistä perustetta.

Mikäli harjoittelu jatkuu myös elokuussa 2021, lmoittaudu lukuvuoden 2021-2022 harjoittelukurssille ja palauta ohjeiden mukaiset harjoitteludokumentit syyslukukaudella harjoittelukurssin  MyCourses palautuskansioon.

Harjoittelusta kerrotaan lisää useilta verkkosivuilta, mm. https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Harjoittelu ja

https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu. Lisätietoa harjoittelukurssien hyväksymisprosessista saa ohjelmien koordinaattoreilta ja opintoneuvojilta (studies-eng@aalto.fi ja  advisors-eng@aalto.fi).

-----------

Att arbeta inom ditt eget område på sommaren kan användas i dina studier. En student vid Högskolan för Ingenjörsvetenskaper får poäng genom att genomföra en praktikplats inom sitt område och skicka tillbaka praktikdokumenten i enlighet med instruktionerna i början av nästa termin.

Praktikkurser ingår i examens valfria studier. Praktikens omfattning i både kandidatexamen och magisterexamen är högst 5 sp. Du kan hitta mer information om kandidatens praktik med kurskoden ENG-A2000 (praktik i ingenjörsvetenskaperna) och magisterns praktik med kurskoden ENG-E1010 (Praktical training).

Om du kommer utexamineras under sommaren och lämna praktikdokumenten senast den 31 juli 2021, vänligen kontakta lärande tjänster (studies-eng@aalto.fi). Utbildningsdokument som returneras under sommaren

kommer inte att granskas inom en månad från inlämning utan särskild motivering.

Om praktiken fortsätter också i augusti 2021, ska du anmäla dig till praktikkursen för läsåret 2021-2022 och i enlighet med instruktionerna returnera praktikdokumenten under höstterminen till kursmappen i MyCourses.

Stöd för jobbsökning och mer information om praktiken finns på flera webbplatser, t.ex. https://into.aalto.fi/display/svkandeng/Praktik.

Ytterligare information om processen för godkännande av praktikutbud kan erhållas från programkoordinatorerna och studiehandledarna (och studies-eng@aalto.fi och advisors-eng@aalto.fi ).

----------

Att arbeta inom ditt eget område på sommaren kan användas i dina studier. En student vid Högskolan för Ingenjörsvetenskaper får poäng genom att genomföra en praktikplats inom sitt område och skicka tillbaka praktikdokumenten i enlighet med instruktionerna i början av nästa termin.

Praktikkurser ingår i examens valfria studier. Praktikens omfattning i både kandidatexamen och magisterexamen är högst 5 sp. Du kan hitta mer information om kandidatens praktik med kurskoden ENG-A2000 (praktik i ingenjörsvetenskaperna) och magisterns praktik med kurskoden ENG-E1010 (Praktical training).

Om du kommer utexamineras under sommaren och lämna praktikdokumenten senast den 31 juli 2021, vänligen kontakta lärande tjänster (studies-eng@aalto.fi). Utbildningsdokument som returneras under sommaren

kommer inte att granskas inom en månad från inlämning utan särskild motivering.

Om praktiken fortsätter också i augusti 2021, ska du anmäla dig till praktikkursen för läsåret 2021-2022 och i enlighet med instruktionerna returnera praktikdokumenten under höstterminen till kursmappen i MyCourses.

Stöd för jobbsökning och mer information om praktiken finns på flera webbplatser, t.ex. https://into.aalto.fi/display/svkandeng/Praktik.

Ytterligare information om processen för godkännande av praktikutbud kan erhållas från programkoordinatorerna och studiehandledarna (och studies-eng@aalto.fi och advisors-eng@aalto.fi ).