LevelBachelor
LanguageFinnish
Available forARTS and schools of technology students
ThemeGlobal business dynamics

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ301

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Järjestävä laitos: Kauppakorkeakoulu

Vastuuopettaja: Timo Saarinen

Kohderyhmä: Artsin ja tekniikan koulujen opiskelijat

Haku: Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso kohta Hakuohjeet

Kiintiöt ja rajoitukset: Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta. Korkeintaan 30 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta lukuvuonna 2019-2020. Syyskuun haussa näistä paikoista jäljellä 25 paikkaa.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Liiketoimintaosaamisen perusteiden sivuaineen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemiensa liiketoiminnan osa-alueiden perusteoriat ja -käsitteet.

Sivuaineen rakenne

Opiskelija valitsee alla olevista kursseista yhteensä 24 opintopisteen laajuiset opinnot (jos Yritysvastuu ja -etiikka on mukana, opintoja voi kertyä yhteensä 27 op). Kokonaisuuteen sisältyvillä kursseilla voi olla esitietovaatimuksia, jotka selviävät kurssikuvauksesta.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

21A00110

Johtamisen perusteet

6 op

IV

21A00410

Yritysvastuu ja -etiikka

3 op

V

22A00110

Laskentatoimen perusteet

6 op

II

23A00110

Markkinoinnin perusteet

6 op

IV

28A00110

Rahoituksen perusteet

6 op

III

31A00110

Taloustieteen perusteet

6 op

I

32A00130

Yritysjuridiikan perusteet

6 op

III

35A00310

Tuotantotalouden perusteet

6 op

V