Level

Bachelor

and

Master

LanguageFinnish
Available forAll Aalto students
ThemeGlobal business dynamics

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ40400

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi (osa kursseista englanniksi)

Järjestävä laitos: Taloustieteen laitos, BIZ

Vastuuopettaja: Pauli Murto

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Laura Törmälä

Kohderyhmä: Kaikki Aallon opiskelijat, BIZ maisteritason opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet taloustieteen sivuainetta tai opiskelleet taloustieteen erikoistumisalueella kandivaiheessa

Haku: Ei erillistä hakua, avoin sivuaine kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille. Huomioi sivuaineelle tai siihen sisältyville kursseille asetetut esitietovaatimukset.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.

Kauppakorkeakoulun kandidaattivaiheen opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta. He suorittavat sivuaineen Taloustiede

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tämä sivuopintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet aineopintotasoista taloustieteen kandidaattiohjelmaa tai sivuopintokokonaisuutta.

Taloustieteen sivuopintokokonaisuuden suorittaneet opiskelijat

Sivuaineen rakenne 24 op

Pakolliset 12 op

KoodiNimiOpintopisteetPeriodiKaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin aalto-kurssi?
Valitse kaksi seuraavista:
31C00300

Suomen talous ja talouspolitiikka

6 op

I

Kyllä

31C00100

Intermediate Microeconomics

6 op

I

Kyllä

31C00200

Makrotaloustiede

6 op

III-IV

Kyllä

Valinnaiset 12 op
Valitse kaksi seuraavista (tai Mikrotaloustiede/Makrotaloustiede/Suomen talous ja talouspolitiikka):

KoodiNimiOpintopisteetPeriodiKaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin aalto-kurssi?

31C00800

Personnel Economics

6 op

V

Kyllä

31C00900

Raha- ja pankkiteoria

6 op

V

Kyllä

31C01000

Topics in Economic Theory and Policy: Economics of Strategy for Online and Digital Markets **)

6 op

III

Kyllä

31C01100

Taloustieteen matemaattiset menetelmät *)

6 op

 I-II

Kyllä

31C01300

Energy and Environmental Economics

6 op

 V

Kyllä

31C014100

Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business

6 op

 II

Kyllä

31C99904

Capstone: Ekonometria ja data-analyysi *)

6 op

III-V

Ei; kursille voivat osallistua vain Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat
31C02100Urban Economics6 opIIIKyllä
31C00110Microeconomics: Pricing and Strategy ****)6 opIIKyllä
31C03000Taloustieteen erikoiskurssi **)6 op***)Kyllä

*) Kurssin suorittamista suositellaan opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatkamista taloustieteen maisteriohjelmaan.

**) Taloustieteen eri teemoja, kurssin opettaa usein vieraileva luennoitsija. Ei välttämättä tarjota joka vuosi.

***) Ei luennoida 2018-2019 eikä 2019-2020

****) Kurssia ei suositella niille, jotka ovat suorittaneet kurssin 31C00100 Mikrotaloustiede ennen 1.8.2018. Mikäli opiskelija on suorittanut kurssin 31C00100 Mikrotaloustiede ennen 1.8.2018, ei hän voi tämän lisäksi sisällyttää kurssia 31C00110 Mikrotaloustiede: hinnoittelu ja strategia/31C00110 Microeconomics: Pricing and Strategy taloustieteen sivuaineeseen.