LevelBachelor
LanguageFinnish
Available forAll Aalto students
ThemeGlobal business dynamics

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30200

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi (osa kursseista englanniksi)

Järjestävä laitos: Taloustieteen laitos, BIZ

Vastuuopettaja: Pauli Murto

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Laura Törmälä

Kohderyhmä: all Aalto students, BIZ kandidaattitason opiskelijat


Haku:
Ei hakua: suurin osa sivuaineeseen sisällytettävistä kursseista on avoimia kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille ilman erillistä hakua.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Taloustieteen sivuopintokokonaisuuden suorittaneet opiskelijat

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin aalto-kurssi?

Pakolliset kurssit

31A00110

Taloustieteen perusteet

6 op

I

Kyllä

valitse kaksi seuraavista:

31C00100

Intermediate Microeconomics

6 op

I

Kyllä

31C00200

Makrotaloustiede

6 op

III-IV

Kyllä
31C00300Suomen talous ja talouspolitiikka6 opIKyllä

Valinnaiset kurssit, valitse yksi kurssi seuraavista (tai Mikrotaloustiede/Makrotaloustiede/Suomen talous ja talouspolitiikka):

31C00800

Personnel Economics

6 op

V

Kyllä

31C00900

Raha- ja pankkiteoria

6 op

V

Kyllä

31C01000

Topics in Economic Theory and Policy: Economics of Strategy for Online and Digital Markets **)

6 op

III

Kyllä

31C01100

Taloustieteen matemaattiset menetelmät *)

6 op

I-II

Kyllä

31C01300

Energy and Environmental Economics

6 op

V

Kyllä

31C014100

Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business

6 op

II

Kyllä
31C99904Capstone: Ekonometria ja data-analyysi *)6 opIII-VEi; kursille on opinto-oikeus vain Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla
31C02100Urban Economics6 opIIIKyllä
31C00110Microeconomics: Pricing and Strategy ****)6 opIIKyllä
31C03000Taloustieteen erikoiskurssi **)6 op***)Kyllä

*) Kurssin suorittamista suositellaan opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatkamista taloustieteen maisteriohjelmaan

**) Taloustieteen eri teemoja, kurssin opettaa usein vieraileva luennoitsija. Ei välttämättä tarjota joka vuosi.

***) Ei luennoida 2018-2019 eikä 2019-2020

****) Kurssia ei suositella niille, jotka ovat suorittaneet kurssin 31C00100 Mikrotaloustiede ennen 1.8.2018. Mikäli opiskelija on suorittanut kurssin 31C00100 Mikrotaloustiede ennen 1.8.2018, ei hän voi tämän lisäksi sisällyttää kurssia 31C00110 Mikrotaloustiede: hinnoittelu ja strategia/31C00110 Microeconomics: Pricing and Strategy taloustieteen sivuaineeseen.