Yleistä valmistumisesta

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistuksia annetaan kerran kuukaudessa lukuun ottamatta elokuuta. Todistus tulee tilata viimeistään 3 viikkoa ennen valmistumispäivää sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. Kauppatieteiden kandidaatin todistuksen voi tilata vasta sitten, kun kaikki vaadittavat suoritukset (myös kypsyysnäyte ja korotetut arvosanat) ovat Oodissa.

Lukuvuonna 2017-2018 tutkintotodistukset jaetaan joko Oppimispalveluiden toimistosta tai valmistumispäivänä pidettävässä vapaamuotoisessa kahvitilaisuudessa Kauppakorkeakoulun Päärakennuksella Töölön kampuksella. Valmistumispäivät ja tiedot todistusten noutamisesta löydät alla olevasta taulukosta.

Muistathan, että sinun tulee olla ilmoittautuneena läsnäolevaksi opiskelijaksi voidaksesi tilata todistuksen ja valmistua. Poissaolevana ei siis voi valmistua.

Valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi

KTK-todistusten jakopäivät ja aikarajat

Kevätlukukausi 2018

KTK  Todistusten jakopäivä

Todistus tilattava ja suoritukset
rekisterissä viimeistään

Tutkielma jätettävä viralliseen
tarkastukseen MyCoursesissa*

ma 15.1.2018 *)pe 22.12.2018ma 27.11.2017
to 15.2.2018 *)
to 25.1.2018

to 4.1.2018

to 15.3.2018 (HelpDesk)to 22.2.2018

to 1.2.2018

ma 16.4.2018 *)
ma 26.3.2018

ma 5.3.2018

ti 15.5.2018 *)
ti 24.4.2018

ti 3.4.2018

ke 13.6.2018 **)
pe 25.5.2018

pe 4.5.2018

to 5.7.2018 (HelpDesk)
to 14.6.2018

to 24.5.2018

*) Varadekaani jakaa todistukset valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Kauppakorkeakoulun Päärakennuksella Töölön kampuksella. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kaikille valmistuville lähetettävässä vahvistussähköpostissa. Tilaisuus on tarkoitettu vain valmistuville opiskelijoille.

**) Varadekaani jakaa todistukset valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Dipolissa, Otaniemessä. Samassa tilaisuudessa jaetaan myös valmistuville kauppatieteen maistereille sekä tohtoreille todistukset. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kaikille valmistuville lähetettävässä vahvistussähköpostissa. Keskiviikkona 13.6.2018 pidettävään tilaisuuteen ovat valmistuvien vieraat tervetulleita.

HelpDesk = Tutkintotodistus haetaan valmistumispäivänä Oppimispalveluiden toimistosta (Töölön päärakennus, A-siiven 1. kerros). Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen, norm. 10-12.

*Katso ohjeet tutkielman palauttamiseen: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

Syyslukukausi 2018

KTK  Todistusten jakopäivä

Todistus tilattava ja suoritukset

rekisterissä viimeistään

Tutkielma jätettävä viralliseen

tarkastukseen MyCoursesissa*

Ma 17.9.2018 *)

Ma 27.8.2018

Ma 6.8.2018
Ma 15.10.2018 (HelpDesk)Ma 24.9.2018Ma 3.8.2018
To 15.11.2018 *)To 25.10.2018To 4.10.2018
Ma 17.12.2018 (HelpDesk)Ma 26.11.2018Ma 5.11.2018

*) Varadekaani jakaa todistukset valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Kauppakorkeakoulun Päärakennuksella Töölön kampuksella. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kaikille valmistuville lähetettävässä vahvistussähköpostissa. Tilaisuus on tarkoitettu vain valmistuville opiskelijoille.
HelpDesk = Tutkintotodistus haetaan valmistumispäivänä Oppimispalveluiden toimistosta (Töölön päärakennus, A-siiven 1. kerros). Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen, norm. 10-12.

*Katso ohjeet tutkielman palauttamiseen: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

SAVE THE DATE: Graduation Party 13.6.2018

Merkitsepä jo nyt kalenteriisi 13.6.2018! Kokoonnumme silloin yhdessä läheistesi kanssa juhlistamaan kaikkia lukuvuonna 2017–2018 valmistuneita aaltolaisia kandeja ja maistereita!

Märk datumet 13.6.2018 i din kalender! Då samlas vi tillsammans med dina närmaste för att fira alla under läsåret 2017–2018 utexaminerade Aalto-kandidater och -magistrar.

Save the date 13 June 2018! On that Wednesday, we will gather together with your relatives and friends to celebrate all the Aalto bachelors and masters, graduated during the academic year 2017–2018.

Lisätietoa/mera information/ more information!Tutkintotodistuksen tilaus

Tutkintotodistus tilataan sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. Hakemus ohjautuu Kauppakorkeakoulun Opinto- ja opiskelijapalveluihin. Tilaathan todistuksen vasta sitten, kun kaikki vaadittavat suoritukset (myös kypsyysnäyte ja korotetut arvosanat) ovat Oodissa. Epäselvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä valmistuminen-biz@aalto.fi.

 1. Tarkista WebOodista, että henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (HOPS) on hyväksytty ja ajan tasalla.
  Tutkintotodistus tehdään aina hyväksytyn Hopsin perusteella. Tarvittaessa päivitä Hops ja lähetä opintokoordinaattorillesi hyväksyttäväksi ennen todistuksen tilaamista.
   
 2. Täytä sähköinen hakemuslomake (linkki lomakkeeseen alla).
  Muista tallentaa ja lähettää hakemus eteenpäin järjestelmässä kun se on valmis! Virkailija näkee vain lähetetyt hakemukset. Opiskelijalle tiedotetaan sähköpostitse ja eAge-järjestelmän kautta, kun hakemus on käsitelty.


 3. Vastaa valtakunnalliseen Kandipalautekyselyyn.
  Kaikkien kauppatieteiden kandidaateiksi valmistuvien tulee vastata erilliseen valtakunnalliseen Kandipalaute-kyselyyn todistuksen tilausvaiheessa. Kyselyyn vastataan todistuksen hakemuslomakkeella olevan linkin kautta. Käytämme kandipalautteen tuloksia aktiivisesti opetuksen kehittämiseen. Vastaaminen on tärkeää myös siksi, että tulokset ja vastausprosentti vaikuttavat yliopiston rahoitukseen. Kysely toteutetaan valtakunnallisesti kaikissa Suomen yliopistoissa. Lisätietoa Kandipalaute-kyselystä sivun alaosassa ja osoitteesta http://www.unifi.fi/kandipalaute/. Vastaa ja vaikuta!
   

  eAge asiointijärjestelmä


Kandipalaute-kysely

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta. Kyselyn avulla yliopistot saavat vertailukelpoista tietoa koulutuksen ja opiskelijoiden kokemasta opetuksen ja ohjauksen laadusta. Kandiksi valmistuva opiskelija saa linkin kyselyyn todistuksentilauslomakkeelta. Kyselyn tuloksia käytetään parempien toimintatapojen kehittämiseen. Vastaamalla voit siis vaikuttaa toimintatapoihimme.

Osa yliopistojen rahoituksesta on sidottu Kandipalaute-kyselyyn ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) osoittaa vuodesta 2015 lähtien 3 % (noin 50 M eur) yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta tämän opiskelijapalautteen perusteella. 

Lisätietoa Kandipalautteesta löytyy osoitteesta http://www.unifi.fi/kandipalaute/ 


Jatkaminen maisteritason ohjelmaan

Opinto-oikeutta maisteriohjelmaan anotaan todistuksen tilaamisen yhteydessä KTK-tutkinnon tilauslomakkeella ja päätös valinnasta maisteriohjelmaan annetaan valmistumisen yhteydessä. Huomaathan, että taulukko kandidaattitutkinnon erikoistumisalueilta maisteriohjelmiin on päivitetty 25.8.2017.

>> Siirtyminen maisteriohjelmaan


Tutkintotodistuksen noutaminen

Lukuvuonna 2017-2018 tutkintotodistukset jaetaan valmistumispäivänä joko Oppimispalveluiden toimistosta tai valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Kauppakorkeakoulun Päärakennuksella Töölön kampuksella.

Tutkintotodistus toivotaan noudettavan heti valmistumispäivänä ja ohjeistettuna aikana. Mikäli todistusta ei kuitenkaan noudeta silloin, se toivotaan noudettavaksi mahdollisimman pian sen jälkeen. Mikäli todistusta ei haeta valmistumispäivänä sille varattuna aikana, se säilytetään Opinto- ja opiskelijapalveluissa (ei kuitenkaan Opinto- ja opiskelijapalveluiden Help Deskissa) myöhempää noutoa varten. Todistuksen hakemisesta on tällöin sovittava aina erikseen, esim. ottamalla yhteyttä valmistuminen-biz@aalto.fi.

Tutkintotodistuksen voi hakea myös valmistuvan opiskelijan valtuuttama henkilö. Tutkintotodistus voidaan poikkeustapauksessa lähettää myös postitse. Todistus lähetetään aina kirjattuna kirjeenä ja se luovutetaan postista vain valtakirjaan vastaanottajaksi merkitylle henkilölle henkilöllisyystodistusta vastaan. Huomioithan, että todistus on ainut kappale ja mikäli se katoaa postissa, siitä voi saada tilalle ainoastaan jäljenteen, ei uutta alkuperäistä todistusta. Tutkintotodistus postitetaan vain pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

>> Valtakirja tutkintotodistuksen noutamista tai postittamista varten (Lomakkeella annat Aalto-yliopistolle oikeuden lähettää tutkintotodistuksen postitse tai valtuutat toisen henkilön noutamaan sen.)


Tutkintotodistus ja opintosuoritusten arvostelu

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistus tehdään opiskelijan vahvistetusta opintosuunnitelmasta (HOPS). Todistus sisältää ainoastaan tutkintoon sisältyvät opinnot, 180op. Tutkintotodistukseen kuuluu itse todistus, tutkintotodistuksen liite (opintosuoritusote tutkintoon kuuluvista opinnoista) sekä Diploma Supplement. Kandidaatin tutkinnon suorittaneelle opiskelijalle myönnetään suomenkielinen tutkintotodistus sekä englanninkielinen tutkintotodistuksen käännös.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistuksen liitteessä näkyvät seuraavat kokonaisuudet (TS2013):

Koulutusohjelma ja tutkielma60
Sivuopintokokonaisuus24-30
(Mahdollinen toinen sivuopintokokonaisuus)(24)
Kieliopinnot kielittäin18

Vapaasti valittavat opinnot 

18-30
Liiketoimintaosaamisen perusteet60 (*
Yhteensä:180

(* Liiketoimintaosaamisen perusteisiin sisältyviä kursseja käytetään erikoistumisalueen aineopinnoissa ja sivuopinnoissa, jolloin Liiketoimintaosaamisen perusteista koottavan kokonaisuuden laajuus on todistuksessa 42-54 opintopistettä.

Mikäli opiskelija suorittaa vapaavalintaisina kursseina lisäopintoja erikoistumisalueen, sivuopintojen tai kieli- ja viestintäopintojen kursseja, ne voi halutessaan sijoittaa erikoistumisalueen, sivuopintojen tai kieli- ja viestintäopintojen kokonaisuuden alle. Opiskelija voi saada pakollisen sivuopintokokonaisuuden lisäksi tutkintoonsa toisen sivuopintokokonaisuuden, jos hän käyttää vapaasti valittavat opintonsa sen suorittamiseen.

Opintosuoritusten arvostelu

Opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet on arvosteltu arvosanoilla 1-5 (korkein) tai asteikolla hyväksytty/hylätty. Tutkielmat arvostellaan asteikolla 1-5. Toisen kotimaisen kielen koe (virkamiesruotsi) on arvosteltu arvosanoilla hyvät tiedot/tyydyttävät tiedot.

Opintojen laajuudella painotetussa keskiarvossa ovat mukana ne suoritukset, jotka on arvosteltu arvosanoilla 1-5. Opintokokonaisuudelle lasketaan keskiarvo, mikäli laskennassa on mukana vähintään kahden opintojakson suoritus tai vähintään puolet ko. ryhmän opintojen laajuudesta. Jos ehto ei täyty, keskiarvoa ei lasketa. Koko tutkinnon keskiarvoon kuitenkin vaikuttavat kaikki siihen sisältyvät numeerisesti arvostellut opintosuoritukset. Keskiarvot pyöristetään kahteen desimaaliin.

Tutkinnosta voidaan antaa kokonaisarvosanaksi oivallinen, jos tutkintoon kuuluvien opintojen laajuuksilla painotettu keskiarvo on 4,50-5,00.


Dean's list

Jokaisen akateemisen lukuvuoden päättyessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani palkitsee apurahalla ne kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa kolmessa vuodessa (eli kuudessa lukukaudessa) ja kuuluvat aloitusvuotensa opiskelijoiden joukossa 3 % parhaimmistoon. Tutkinnon suoritusaikaan lasketaan mukaan ne lukukaudet, jolloin opiskelija on ollut läsnäolevana.

Tutkinnon suorittaneet laitetaan järjestykseen tutkintoon sisältyvien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella.

Lukuvuonna 2016–2017 valmistuneiden apurahat jaetaan syksyllä 2017. Apurahaa ei tarvitse hakea erikseen. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle henkilökohtaisesti syksyn 2017 aikana.

Lisätietoa: Opiskelijana Aallossa > Stipendit ja apurahat.General information on graduation

The Bachelor’s diplomas are awarded approximately once a month with the exception of August. The diploma must be ordered through the electronic eAge system at least 3 weeks before the graduation. Please place your order for the Bachelor’s diploma only after all the courses are registered incl. the BSc thesis and the maturity test. In order to graduate, you will have to be registered as an attending student.

When applying for the Bachelor’s diploma, the student informs of the Master’s program the student would like to continue in >> Continuing studies to a MSc degree program

If you have any questions, do not hesitate to contact valmistuminen-biz@aalto.fi for further assistance.


Graduation dates and deadlines

Spring semester 2018

Graduation dateDeadline for diploma order

Submitting the final version
of your thesis*

Mon 15.1.2018 *)Fri 22.12.2018Mon 27.11.2017
Thu 15.2.2018 *)
Thu 25.1.2018

Thu 4.1.2018

Thu 15.3.2018 (HelpDesk)Thu 22.2.2018

Thu 1.2.2018

Mon 16.4.2018 *)
Mon 26.3.2018

Mon 5.3.2018

Tue 15.5.2018 *)
Tue 24.5.2018

Tue 3.4.2018

Wed 13.6.2018 **)
Fri 25.4.2018

Fri 4.5.2018

Thu 5.7.2018 (HelpDesk)
Thu 14.6.2018

Thu 24.5.2018

*Please see intructions on submitting the final version of your thesis: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

*) The diplomas will be handed out by one of the vice dean at a ceremony held at the Main Building at the Töölö Campus on the graduation day. Graduating students will be informed about the exact time and place by email. The ceremony is for graduating students only.

**) The vice dean will hand out the diplomas on the graduation day at a ceremony held at Dipoli, on Otaniemi Campus. The ceremony will be held together with the graduating masters and doctors. Graduating students will be informed about the exact time and place by email. Guests are welcome to the ceremony on Wednesday 13 June 2018.

HelpDesk = Diploma can be picked up from the student services on the graduation day. The pick up time will be confirmed to students graduating (normally from 10-12).

Fall semester 2018

Graduation dateDeadline for diploma order

Submitting the final version
of your thesis*

Mon 17.9.2018 *)Mon 27.8.2018Mon 6.8.2018
Mon 15.10.2018 (HelpDesk)Mon 24.9.2018Mon 3.8.2018
Thu 15.11.2018 *)Thu 25.10.2018Thu 4.10.2018
Mon 17.12.2018 (HelpDesk)Mon 26.11.2018Mon 5.11.2018

*Please see intructions on submitting the final version of your thesis: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

*) The diplomas will be handed out by one of the vice deans at a ceremony held at the Main Building at the Töölö Campus on the graduation day. Graduating students will be informed about the exact time and place by email. The ceremony is for graduating students only.

HelpDesk = Diploma can be picked up from the student services on the graduation day. The pick up time will be confirmed to students graduating (normally from 10-12).

SAVE THE DATE: Graduation Party 13.6.2018

Save the date 13 June 2018! On that Wednesday, we will gather together with your relatives and friends to celebrate all the Aalto bachelors and masters, graduated during the academic year 2017–2018.

Merkitsepä jo nyt kalenteriisi 13.6.2018! Kokoonnumme silloin yhdessä läheistesi kanssa juhlistamaan kaikkia lukuvuonna 2017–2018 valmistuneita aaltolaisia kandeja ja maistereita!

Märk datumet 13.6.2018 i din kalender! Då samlas vi tillsammans med dina närmaste för att fira alla under läsåret 2017–2018 utexaminerade Aalto-kandidater och -magistrar.

Lisätietoa/mera information/ more information!

Ordering the diploma

The diploma must be ordered through the electronic eAge system at the latest three weeks before the graduation date. The application sent via eAge will be directed to the student services of Aalto University School of Business. When submitting the electronic diploma order form, all the courses have to be registered in Oodi.

 1. Check in advance that the courses you have completed are in accordance with your updated and approved personal study plan (Hops).
  The diploma will be produced based on the information in the approved and valid personal study plan. If needed, please update your study plan and send it for approval to your study coordinator before ordering your diploma.


 2. Fill in the electronic eAge form
  Remember to submit the application after saving it: go to the Case Details tab to submit the application. Students are notified both by email and through eAge when the application has been approved. Intructions on collecting the diploma will be sent to all graduates by email approximately óne week before the graduation date.


 3. Fill in the Finnish Bachelor’s Graduate Survey.
  All Finnish universities undertake the Finnish Bachelor’s Graduate Survey (Kandipalaute).  The survey examines the students’ satisfaction with their university and studying experience. You can find a link to the survey on the diploma order form.


Kandipalaute – the Finnish Bachelor’s Graduate Survey – is a national online feedback survey that maps graduates’ satisfaction with their university and study experiences. The results are utilised in developing university education and in steering education and its financing nationally.

The purpose of the survey is to collect information on learning, studying and teaching in different fields. The aim is to create an accurate idea of students’ study experiences. Student feedback is important for developing the quality of education, teaching and guidance as well as better working methods.

Student feedback also affects the funding of universities. Since 2015, the Ministry of Education and Culture has allotted 3% of universities’ basic funding, in total about 50 million euro, based on national student feedback.

Answering the questionnaire takes from 15 to 20 minutes. By answering you can contribute to developing education at your university.


Aalto University School of Business recognizes students who have performed extremely well in their studies. At the end of each academic year the Dean of Aalto University School of Business awards Dean’s List grants for BSc and MSc graduates who have completed their degree within the normative length of studies and belong to the top 3% of the students graduated within that year. The normative length of studies for BSc degree is three years (six semesters) and for MSc degree two years (four semesters). Students receive a diploma and a financial reward and they will be contacted personally.

More information: Student life > Grants & Awards.