LevelBachelor
LanguageFinnish
Available forAll Aalto students
ThemeGlobal business dynamics


Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30200

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi (osa kursseista englanniksi)

Vastuuopettaja: Pauli Murto

Haku: Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet Hakuohjeet

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.

Quotas and restrictions / Kiintiöt ja rajoitukset / Kvoter och begränsningar: Degree students at Aalto School of Business do not need to separately apply for a study right for the minor. During the academic year 2018-19, maximum of X students from other Aalto schools can be granted a study right for the minor. / Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen. Lukuvuonna 2018-2019, maksimissaan X opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Taloustieteen sivuopintokokonaisuuden suorittaneet opiskelijat

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Liiketoimintaosaamisen perusteista
31A00110

Taloustieteen perusteet

6 op

III

Pakolliset kurssit
31C00300

Suomen talous ja talouspolitiikka

6 op

I

sekä vähintään toinen seuraavista:

31C00100

Mikrotaloustiede

6 op

I-II

31C00200

Makrotaloustiede

6 op

III-IV

Valinnaiset kurssit

31C00400

Introduction to International Economics and Finance **)

6 op

**)

31C00800

Personnel Economics

6 op

V

31C00900

Raha- ja pankkiteoria

6 op

V

31C01000

Topics in Economic Theory and Policy **)

6 op

**)

31C01100

Taloustieteen matemaattiset menetelmät *)

6 op

III-IV

31C01300

Energy and Environmental Economics

6 op

V

31C014100

Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business

6 op

II

*) Kurssin suorittamista suositellaan opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatkamista taloustieteen maisteriohjelmaan

**) Ei luennoida 2017-2018