Perustieteiden korkeakoulussa on jaettu lukuvuodesta 2016-2017 alkaen dekaanin 500 euron kannustusstipendi hyvästä opintojen edistymisestä. Apuraha myönnetään hakemuksesta niille opiskelijoille, jotka suorittavat lukuvuoden aikana vähintään 60 opintopistettä (opintojen suorituspäivä opintorekisterissä 1.8. - 31.7.), jotka pääosin sijoittuvat suoritettavana olevaan tutkintoon. Kannustusstipendin myöntämisestä päätetään erikseen vuosittain. SCI Dekaanin kannustinstipendin ehdot muuttuvat lukuvuodesta 2020-21 alkaen.

Kannustinstipendin kriteerit lukuvuonna 2020-2021

Dekaani myöntää hakemuksesta 500 euron kannustusstipendin Perustieteiden korkeakoulun opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään 60 opintopistettä lukuvuonna 2020-2021.

Kuluvasta lukuvuodesta alkaen stipendi myönnetään seuraavin muutetuin ehdoin: 

Tekniikan kandidaattitutkintoa suorittavat opiskelijat

DI-tutkintoa suorittavat opiskelijat

Muut ehdot

Stipendiä haetaan syksyllä 2021 ja tästä tiedotetaan erikseen. Stipendin myöntämisestä päättää korkeakoulun dekaani.

Lisätietoja tarvittaessa opiskelijapalvelut(a)aalto.fi.