Jos olet aikeissa hakea vaihto-opiskelemaan lukuvuodelle 2022-2023, olethan huomannut, että Aalto-yliopiston uudet opiskelijavaihdon periaatteet ovat astuneet voimaan 1.8.2021.

Uusia periaatteita sovelletaan ensimmäisen kerran tekniikan alan Japani-haussa marraskuussa 2021 lukuvuodeksi 2022-2023 vaihtoon hakevien kohdalla.

Tavoitteena on ollut selkeyttää ja yhtenäistää periaatteita, terminologiaa ja ohjeita koulujen välillä. Tarkoitus on ollut myös parantaa hakijoiden välistä tasavertaisuutta ja madaltaa vaihtoon hakemisen kynnyksiä. Vaikka periaatteita on yhtenäistetty, alakohtaisia eroja kuitenkin edelleen on, johtuen pitkälti tutkintorakenteiden eroavuuksista alojen välillä.  

Vanhat periaatteet ovat voimassa viimeisen kerran lukuvuoden 2021-2022 aikana liikkuvien kohdalla.

Tarkista uudet periaatteet kootusti Inton Vaihdon hakuehdot ja säännöt -sivulta.

************************

If you are planning on applying for student exchange for the academic year 2022-2023, have you noticed that the new Aalto University policy on international student exchange has taken effect on August 1, 2021.

The new policy will be applied for the first time in the application period for Japan in the schools of technology in November 2021 for the academic year 2022-2023 for exchange applicants.

Principles, terminology and guidelines have been harmonized and clarified between schools, the thresholds for applying for exchanges have been lowered and equality between applicants has been further improved. Aim of the the principles is to encourage and enable more and more students to seize the opportunities offered by exchange studies. Despite of the harmonization of the guidelines between the schools some differences still remain, mainly due to the differences between the degree structures.

The old policy is valid for those being on exchange during the academic year 2021-22.

Please check the new policy on Selection criteria and terms of exchange -page in Into.