Kohti parempaa opiskelua (3 op) keväällä 2022 suomeksi

Haluaisitko parantaa opiskeluhyvinvointia mielekkäällä tavalla vertaistukea hyödyntäen? Kurssin Kohti parempaa opiskelua (3op) tarkoituksena on kehittää taitojasi tunnistaa hyvinvointiin ja opiskeluun liittyviä tekijöitä sekä kykyäsi hyödyntää erilaisia työkaluja näiden tueksi. Se on avoinna kaikille Aallon kandi- ja maisteritason opiskelijoille, SCI:n opiskelijat ovat etusijalla. Lue lisää aalto.fi-uutisesta Uusi kurssi opiskeluhyvinvoinnista: Kohti parempaa opiskelua (3 op) keväällä 2022 | Aalto-yliopisto. Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2022.

Kursen Kohti parempaa opiskelua (Mot bättre studier, 3sp), på finska

Kursen Kohti parempaa opiskelua (Mot bättre studier, 3sp) som erbjuder stöd för studerandenas välmående ordnas under vårterminen 2022 för första gången i Aalto. Den första gången ordnas kursen på finska, och om kursen får positiv studentfeedback, ordnas kursen i fortsättningen också på engelska. Kursen är utvecklad vid Helsingfors universitet och ordnas i Aalto i samarbete med studiepsykologerna. Vi välkomnar alla kandidat- och magisterstuderande vid Aalto, och vid behov prioriteras studerande vid Högskolan för teknikvetenskaper. Information på finska: Uusi kurssi opiskeluhyvinvoinnista: Kohti parempaa opiskelua (3 op) keväällä 2022 | Aalto-yliopisto.

The student wellbeing course Kohti parempaa opiskelua (Towards better studying), 3cr, in Finnish

The student wellbeing course Kohti parempaa opiskelua (Towards better studying), 3cr, is given at Aalto for the first time in spring 2022. This first time is in Finnish only, and if it collects positive feedback, the course will continue in the future also in English. The course has been developed and researched on at the University of Helsinki and is organized in Aalto together with study psychologists. The course is open to all Aalto Bachelor and Master's students, with priority to SCI students. More information in Finnish: Uusi kurssi opiskeluhyvinvoinnista: Kohti parempaa opiskelua (3 op) keväällä 2022 | Aalto-yliopisto.