Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahat 2022 julistetaan haettaviksi matemaattis-fysikaalisen, biotieteellisen, humanistisen ja
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aloilla. Sohlbergin säätiö tukee geotieteellistä tutkimustyötä (sis.
maantiede) Suomen ja Pohjoismaiden luonnonoloista.

Hakuaika on 1.-31.1.2022.

Lisätietoja ja hakemuslomake: www.scientiarum.fi

****************************************************************************************************************************************************

Finska Vetenskaps-Societeten
lediganslår forskningsunderstöd inom matematisk-naturvetenskapliga, biovetenskapliga,
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Sohlbergs fond understöder forskningsverksamhet
inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden.

Ansökningstiden är 1-31.1.2022.

Mer information och ansökningsblankett: www.scientiarum.fi

***************************************************************************************************************************************

The Finnish Society of Sciences and Letters
supports research in mathematics and natural sciences, biosciences, humanities and the social
sciences. The Sohlberg delegation supports postgraduate research within the geosciences (incl.
geography) about the nature in Finland and the Nordic countries.

The application period is 1-31.1.2022.

For more information and application form: www.scientiarum.fi