Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Aleksander ja Lucie Lampénin rahaston stipendit.

Rahastosta jaetaan vuosittain opiskelustipendejä CHEM.korkeakoulun suomalaisille opiskelijoille seuraavissa ohjelmissa ja pääaineissa:  

Rahasto jakaa enintään 50 kappaletta 2 000 euron stipendiä. Myönnetyt stipendit maksetaan yhdessä erässä. Rahaston stipendi voidaan myöntää opiskelijalle vain kerran.

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti 2-4 vuosikurssin opiskelijoille. Stipendejä myönnettäessä painotetaan hyvää opintomenestystä (opintojen keskiarvo vähintään noin 3, opintoja suoritettuna keskimäärin noin 55 op/vuosi) ja opintoihin liittyvää kansainvälistymistä, kuten toteutunutta tai suunniteltua vaihtojaksoa. Stipendin hakeminen diplomityön tekemiseen on mahdollista edellyttäen, että diplomityö on palkaton eikä sitä varten ole myönnetty muita apurahoja.


Hakemus laaditaan sähköisesti https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Students/Lists/GrantsBasicInfo/NewForm.aspx?GId=13&GrantForm=ChemGrant&dep=true Hakemus on jätettävä viimeistään 30.5.2022.


Toukokuun 3. päivänä 2022


Kemian tekniikan korkeakoulun stipenditoimikunnan puolesta,


Anni Rintala

Opintoasiainpäällikkö