LevelMaster
LanguageFinnish
Available forBIZ students only
ThemeGlobal business dynamics


Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ41308

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: Professori Petri Kuoppamäki

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, kilpailuoikeuteen, vakuuksien hallintaan, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat.


Sivuaineen rakenne 24 op

koodinimiECTSperiodi
32C060

Verotuksen perusteet 

6 op

II

32C25000

Sopimusjuridiikka

6 op

I

32C26000

Yhtiöjuridiikka

6 op

III

32C31000

Työsuhdejuridiikka

6 op

IVSivuaineen rakenne 24 op

Valitse 4 kurssia listalta.

koodinimiECTSperiodi

32E11100

Legal Aspects of Finance

6 op

I

32E15100

Kilpailuoikeus

6 op

II

32E21010

Rahoitusoikeus

6 opIV

32E2220

Elinkeinoverotus *)

6 op

I

32E25100

Kansainväliset sopimukset

6 op

II

32E28100

Markkinoiden juridinen toimintaympäristö

6 op

III

32E29000

European and International Tax Law

6 op

III

32E30001

Tax Challenges for Multinational Enterprises

6 op

V

*) Mikäli opiskelija on suorittanut aikaisemmin kurssin 32C220 Yritysverotus, Elinkeinoverotuksen kurssia ei voi suorittaa.