Level

Master

LanguageFinnish
Available forAll Aalto students
ThemeGlobal business dynamics


Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ41308

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: Professori Petri Kuoppamäki

Haku: Ei hakua. Kaikki sivuaineeseen sisällytettävissä olevat opintojaksot kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoimia. Voit ilmoittautua kursseille normaalisti weboodissa. Ennen sivuaineen suorittamisen aloittamista, varmistathan omasta koulustasi, että saat nämä opinnot sisällytettyä tutkintoosi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Ei hakua (katso kohta yllä), eikä näin ollen myöskään rajoitettua opiskelijamäärää.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, kilpailuoikeuteen, vakuuksien hallintaan, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat.

Sivuaineen rakenne 24 op

Valitse 4 kurssia listalta.

koodinimiECTSperiodi

32E11100

Legal Aspects of Finance

6 op

I *)

32E15100

Kilpailuoikeus

6 op

II

32E21010

Rahoitusoikeus

6 opIV *)

32E2220

Elinkeinoverotus

6 op

I

32E25100

Kansainväliset sopimukset

6 op

II *)

32E28100

Markkinoiden juridinen toimintaympäristö

6 op

III *)

32E29000

European and International Tax Law

6 op

III

32E30001

Tax Challenges for Multinational Enterprises

6 op

V
32E31100Kilpailuoikeus, uusi talous ja IPR-oikeudet6 opIV


*) Luennoidaan vain lukuvuonna 2018-2019.