Design Club Scholarship 2018 - Jury decision published 8.6.2018


Design Club received a total of 32 requests during the grant cycle. By decision of the Jury two grants of 5 000€ each are awarded on the basis of applications. This time the selected works explore new business opportunities in art and design using the digital automation as an enabler and tool. Mentoring and support by the Design Club is also part of the award.

The grant recipients/Awarded grants:


Vidal Dario, Department of Design, Master's Programme in Product and Spatial Design

Project: Algorithm > Form > Fabrication > Object

5000€


Hyvärinen Jaakko, Department of Design, Master's Programme in Product and Spatial Design

Project: CAML

5000€


Award Jury 2018:

Piia Lehtinen, Head of Sponsorship, Design Museum Helsinki

Hanna Kapanen, Educational Curator, Design Museum Helsinki

Pirita Posti, Manager, Corporate Relations, Aalto University School of Arts, Design and Architecture

Ville Kokkonen, Professor, Design Practices, Aalto University School of Arts, Design and Architecture

Jeremiah Tesolin, Creative Director, Fiskars Scandinavian Living

Ilari Laitinen, Service Designer, Barona Technologies

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hakuaika 15.01. - 07.05.2018

(Hakuaikaa jatkettu 7.5.2018 saakka juryn päätöksellä)


Design Club apurahaa voivat hakea kaikki Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun MA-opiskelijat ja tohtorikoulutettavat. Apurahahakijana voi olla myös työryhmä.

Apuraha myönnetään taiteen ja suunnittelun liiketoimintamahdollisuuksien vahvistamiseen. Apurahalla tuetaan lupaavia avauksia, jotka luovat edellytyksiä uudelle ja innovatiiviselle taiteen ja muotoilun osaamisen hyödyntämiselle.

Design Club on Designmuseon hallinnoima yritysyhteisö ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteistyökumppani. Se auttaa yrityksiä uudistumaan ja tarjoaa areenan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia muotoilun avulla. Apuraha on kiinteä osa sen toimintaa. Design Club seuraa apurahan saaneita projekteja ja avaa tekijöille tilaisuuden esitellä projekteja yritysyhteisölle.

Apurahan kriteerit 

Uniikkius - ennennäkemätön konsepti, ratkaisu, palvelu tai tuote

Avartavuus - lisää ymmärrystä taiteen tai muotoilun hyödyntämisestä yrityksissä tai julkisella sektorilla

Skaalattavuus tai monistettavuus – liiketoiminnallinen potentiaali

Hakeminen

Apurahaa haetaan oheisella lomakepohjalla:

Design Club apuraha hakemuspohja.

Hakemuksen liitteinä tulee olla:

• Tarkempi selvitys projektista ja aikataulusta
• Budjetti
• Opintosuoritusote
• CV (max 1 sivu A4)

Ilmoitathan hakemuksessasi, onko hakemuksessa esitelty projekti osa opintojasi, vai niistä erillinen.

Hakijan toivotaan hakemuksessaan huomioivan apurahan yllä ilmoitetut kriteerit.

Apurahaa on jaossa 10 000 euroa. Jaettava summa voidaan jakaa yhdelle tai useammalle projektille. Tukisäätiö pidättää itselleen oikeuden olla jakamatta koko summaa. Apurahan saajat valitsee raati, johon kuuluu kaksi edustajaa Designmuseosta, kaksi ARTS tukisäätiöstä ja yksi Design Clubin jäsenistöstä.

Allekirjoitetut hakemukset liitteineen toimitetaan 07.05.2018 klo 15:00 mennessä sähköisesti (pdf-muodossa) minna.latva-salo@aalto.fi.________________________________________________________________________________________________

 

 

Apply 15.01. - 07.05.2018

(Deadline extended until 7th of May) 


Open call for Aalto ARTS MA-students and Doctoral candidates. Work groups are also eligible.

Design Club scholarship aims to support projects that create new business opportunities in arts and design. This includes e.g. new innovations, product and service developments which promote the importance of art and design in business or have a wider impact on our society.

Design Club is a business network for companies led by the Design Museum Helsinki in cooperation with Aalto University School of Arts, Design and Architecture. Scholarship is an essential part of its activities. Design Club will actively follow the supported projects and invite the awarded students to participate to its meetings and events.

Scholarship Criteria

Unique – outstanding solutions, service or product development

Implementation – utilisation of art and design in business or public services

Scalability – potential in business or society

Application documents are: 

• Application (DC Scholarship Application Form)

• In-depth project plan (incl. timetable)

• Budget

• Study transcript

• CV (max 1 page A4)

All applicants are requested to include information on whether the project represented in the application is related to the applicant’s studies or a separate project and to pay special attention on the scholarship criteria mentioned above.

The foundation will award maximum of 10 000 euros to one or more projects. Scholarship jury includes members from Aalto ARTS Foundation, Design Museum and Design Club.

Please send your singed application and all other required documents by 07.05.2018 at 3 pm to minna.latva-salo@aalto.fi (pdf format).

________________________________________________________________________________________________

Design Club Apuraha Q&A


Design Club Apurahan tärkeät päivät

Design Club Apurahan hakuaika on 15.1.- 07.05.2018. Hakuaikaa on jatkettu aikaisemmasta 28.2.2018 deadlinestä juryn päätöksellä 23.3.2018.

Hakemuksen täytyy olla liitteineen jätettynä 07.05.2018 klo 15.00 mennessä.

Kuka voi hakea?

Design Club apurahaa voivat hakea kaikki Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun MA-opiskelijat ja tohtorikoulutettavat. Apurahahakijana voi olla myös työryhmä.

Apurahan kriteerit

Apurahahakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

Uniikkius - ennennäkemätön konsepti, ratkaisu, palvelu tai tuote.

Avartavuus - lisää ymmärrystä taiteen tai muotoilun hyödyntämisestä yrityksissä tai julkisella sektorilla.

Skaalattavuus tai monistettavuus – liiketoiminnallinen potentiaali.

Apurahan Jury

Apurahahakemukset arvioi ja saajan/saajat valitsee viisihenkinen raati, joista kaksi on Aalto-yliopiston tukisäätiöstä, yksi Designmuseosta ja kaksi Design Club -jäsenyritysten edustajia.

Apurahasta tiedottaminen

Apurahapäätöksestä tiedotetaan tällä sivustolla viimeistään 07.06.2018. Myönteisen päätöksen saaneille ilmoitetaan asiasta myös henkilökohtaisella sähköpostiviestillä.

Apurahan yleiset periaatteet

Apuraha tulee käyttää myönnettyyn tarkoitukseen hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti.  Muussa tapauksessa tukisäätiö pidättää oikeuden periä apurahan takaisin. Apurahaa ei voida käyttää palkkojen ja palkkioiden maksamiseen kolmannelle osapuolelle muuten, kuin rekisteröidyltä toiminimeltä saadun ostolaskun muodossa. Mikäli käyttöön liittyy muita säätiön asettamia rajoituksia hakemuksessa esitettyyn budjettisuunnitelmaan nähden, niistä viestitään myönteisen päätöksen saaneelle hakijalle henkilökohtaisesti. Apurahat ovat saajalleen verovapaata tuloa kun niiden yhteismäärä on korkeintaan yhtä suuri kuin valtion vuotuinen taiteilija-apuraha (20 309,40 euroa vuonna 2017).

Apurahan maksaminen

Apuraha maksetaan hakulomakkeessa annetuin tiedoin päätöksen julkaisemisen jälkeen. Apuraha maksetaan yhdessä tai kahdessa erässä raadin päätöksen mukaisesti. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan saajalle myöntöpäätöksen yhteydessä.

Apurahan raportointi

Apurahan saaja tarjoaa projektin aikana säännöllisesti, yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti sisältöä Design Clubille viestintää varten. Loppuraportointi tulee suorittaa kuukauden kuluessa projektin päättymisestä. Raporttiin tulee liittää alkuperäiset kuitit tai vastaavat tositteet toteutuneista kuluista.