Keskittymistreeni, suomeksi ke 21.9., 28.9. ja 5.10

Et ole yksin! Suurin osa opiskelijoista kokee opintojensa aikana keskittymisen haasteita, mutta onneksi omaan keskittymiskykyyn voi myös vaikuttaa. Aallon opintopsykologit järjestävät ohjatun 3 kerran Keskittymistreeni -työpajan opiskelijoille, missä vahvistetaan keskittymisen taitoja ja etsitään yhdessä käytännön ratkaisuja keskittyneen työskentelyn mahdollistamiseen.

Työpajassa opit mitä keskittyminen oikeastaan tarkoittaa ja millaiset asiat siihen vaikuttavat. Aihetta käsitellään ryhmässä keskustellen ja käytännön yksilöharjoitusten kautta, joiden avulla opit tunnistamaan keskittymistäsi vahvistavia tekijöitä ja pääset treenaamaan ohjatusti pitkäjänteisen keskittymisen kykyä. Työpaja pidetään suomen kielellä. Osallistumisesta ei saa opintopisteitä.

Missä? Ryhmään sisältyy kolme viikoittaista tapaamista kampuksella tilassa U401, Kandidaattikeskus, Otakaari 1

Milloin? Tapaamiset ovat keskiviikkoisin 21.9., 28.9. ja 5.10. klo 14.15–15.45

Kuka ohjaa? Aallon psykologit Meeri Anttila (meeri.anttila@aalto.fi) ja Henna Niiva (henna.niiva@aalto.fi)

Miten ilmoittaudun? Webropolin kautta täyttämällä tämän ilmoittautumislomakkeen https://link.webropolsurveys.com/S/575F04EFE42EA1AB viimeistään 16.9.2022. Ryhmään mahtuu mukaan 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta Aallon kandi- tai maisteriopiskelijaa.


Concentration Training, in English, Mondays 31.10., 7.11. and 14.11. 

You’re not alone! Most students experience concentration challenges during their studies, but fortunately you can also influence your ability to concentrate. Aalto’s study psychologists offer a guided 3-time Concentration Training workshop for students, where we focus on strengthening the skills of concentration and on finding practical solutions to enable focused studying.

In the workshop, you will learn what concentration actually means and what kind of things affect it. The subject is discussed in a group and through practical individual exercises, which help you learn to identify the factors that strengthen your concentration and that allow you to train your ability of long-term concentration. This workshop is in English. Students do not get credit points for participating.

Where? The group includes three weekly meetings on campus in room U402, Undergraduate Centre, Otakaari 1

When? The meetings are on Mondays 31.10., 7.11. and 14.11. from 14:15 to 15:45.

Whose instructing? Aalto psychologists Meeri Anttila (meeri.anttila@aalto.fi) and Henna Niiva (henna.niiva@aalto.fi)

How can I register? Via Webropol by filling out this registration form https://link.webropolsurveys.com/S/3F68E02C1A87F27F by September 16, 2022 at the latest. The first 12 registered Aalto bachelor's or master's students can join the group.